In booklet - Catalogue đóng ghim

/ Hộp 100 cái

In booklet – Catalogue đóng ghim là sản phẩm in ấn chứa thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ được đặt trong một cuốn sách nhỏ, được đóng ghim bằng cách sử dụng phương pháp đóng ghim thông thường.

Booklet (Cuốn sách nhỏ): Đây là một tập sách nhỏ, có thể chứa thông tin, hình ảnh, và mô tả về sản phẩm, dịch vụ hoặc sự kiện cụ thể. Booklet thường được in ấn trên giấy chất lượng cao và có thể có nhiều trang tùy thuộc vào nhu cầu thông tin cần truyền đạt.

Catalogue (Katalog – Danh mục sản phẩm): Là tập hợp các thông tin chi tiết về các sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp bởi một doanh nghiệp. Catalogue thường chứa hình ảnh, mô tả, và giá cả của từng mục sản phẩm, giúp khách hàng dễ dàng tra cứu và chọn lựa.

Đóng ghim (Saddle-stitch): Là phương pháp đóng ghim thông thường được sử dụng trong việc làm sách, booklet, hoặc catalogue. Các tờ giấy được chồng lên nhau và sau đó được đóng chặt bằng một dãy kim hoặc đinh chắn.

Additional information