In Thiệp

In thiệp” là quá trình sản xuất và tạo ra các thiệp, có thể là giấy hoặc điện tử, để truyền đạt lời chúc, thông điệp, hoặc tạo ra trải nghiệm gửi lời chúc trong các dịp đặc biệt. Quá trình này có thể bao gồm việc chọn mẫu thiết kế, sử dụng công nghệ in ấn hoặc tạo điện tử, và thường đi kèm với các yếu tố làm đẹp như màu sắc, hình ảnh, và các phụ kiện khác để làm cho thiệp trở nên đặc biệt và ý nghĩa.