Ấn phẩm quảng cáo

Ấn phẩm quảng cáo là bất kỳ tài liệu in ấn hoặc sản phẩm nào được sử dụng để quảng cáo và tiếp thị sản phẩm, dịch vụ hoặc thương hiệu của một doanh nghiệp hoặc tổ chức.

Giúp ích cho hoạt động quảng cáo, quảng bá sản phẩm, dịch vụ, sự kiện, xây dựng hình ảnh thương hiệu trước công chúng, tạo nên những nhận thức quen thuộc giúp duy trì sự tin cậy của khách hàng, tiếp cận khách hàng một cách tự nhiên, gần gũi và nâng tầm giá trị thương hiệu công ty.