Ấn phẩm bao bì

Ấn phẩm bao bì là một dạng của dự án in ấn, bao gồm việc tạo ra các sản phẩm như hộp, túi, nhãn, tem, và các vật phẩm khác được sử dụng để đóng gói và bảo vệ sản phẩm khác.

Mục tiêu là tạo ra bao gói hấp dẫn và hữu ích, bảo vệ sản phẩm khỏi tác động của môi trường và cung cấp thông tin về sản phẩm cho người tiêu dùng.

Các ấn phẩm có thể được sản xuất từ nhiều loại chất liệu khác nhau, bao gồm giấy, nhựa, kim loại, và nhiều vật liệu khác tùy thuộc vào sản phẩm cụ thể và mục đích của bao bì.